Construcție și amenajare skate-park pe malul stâng al Mureșului

Construcție și amenajare skate-park pe malul stâng al Mureșului


Domeniul în care se înscrie proiectul:

Domeniul Amenajare spații de recreere. Tema: Amenajare skate parc


Descrierea proiectului:

În vederea petrecerii timpului liber de către persoanele care doresc practicarea unorsporturi „extreme” în mod organizat si în condiţii de maxima siguranţă, în conformitate cu normativele în vigoare, se impune construirea și dotarea cu echipamente specifice pentru practicarea skateboardului pe o platformă langa Patinoarul Arad.

Această platformă este necesar a fi dotată cu rampe şi obstacole specifice practicării acestui gen de sport, delimitate de balustrade de protecție iar realizarea trebuind executată cu echipamente care respectă normele de securitate prescrise de legislaţia europeană în domeniu.

Amplasarea ”Skate-parcului” în zona menționată conferă participanțiilor un acces facil indiferent de cartierul de rezidență, protejază alte zone unde se desfășoară acest sport (clădiri și lucrări de arta), reduce nivelul de poluare fonică în zona rezidențial-centrală și oferă posibilitatea continuarii activități după apus, prin montarea nocturnei. Totodată, crește atractivitatea zonei prin desfășurarea unui nou gen de sport, altul decât patinajul, fotbalul și tenisul de câmp. Zona oferă în proximitate multiple locuri de parcare organizate si delimitate corespunzător. Suprafață skate-parcului, de aproximativ 1800 de metri pătrați, trebuie dotată cu elemente de dificultate, având în componență rampe și balustrade specifice pentru skateboard, biciclete de tip mountainbike și bmx, cu diferite diferențe de nivel. În interiorul parcului au acces posesorii de biciclete, trotinete, role şi plăci de skateboard.

Skate-park-ul este prevăzut cu nocturnă, mobilier urban, cişmea, coșuri de gunoi și este împrejmuit cu gard de panouri din plasă zincată.


Durata proiectului:

120 zile


Beneficiarii proiectului:

Pasionații și practicanții acestor sporturi (skating, BMX riding, rolling) din rândul tuturor categoriilor de vârstă sunt beneficiarii amenajărilor special gândite pentru a-și exersa trick-urile și a-și rafina skill-urile. Un skatepark poate declanșa o atracție în jurul său: el generează o comunitate a cărei valori sprijină evoluția individuală a fiecărui membru, rădăcinile locului puntând pune baza pentru apariția unui fenomen urban-cultural organizat.


Bugetul estimat:

750,000 lei


Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect:

voluntariat


Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

Prezentarea proiectului; Activitațile proiectului;
Rezultate anticipate și indicatori;

Metodologia de implementare a proiectului; Derularea procedurilor de achiziție; Construcția și amenajarea skate-parcului; Informare și publicitate proiectului;


Inițiatorul propunerii de proiect:

 Nume si prenume:

Săbău Daniela


Galerie

1171

5193