Laborator digital pentru Arad

Laborator digital
pentru Arad


Descrierea proiectului:

Înfiinţarea unui laborator digital simbol pentru Arad, posibil vagon tramvai (model Săgeata Verde, ITB) amplasat în centrul Aradului – Spațiu de inovare/învățare/experimentare (proiect promovat prin Strategia Digitală pentru Arad, elaborată în cadrul inițiativei europene Digital Cities Challenge).


Specificarea nevoilor identificate:

 • Indicele economiei și societății digitale (DESI) pentru anul 2018, plasează Romania pe ultimul loc în clasamentul Uniunii Europene.
 • La numărul utilizatorilor de internet, suntem sub media UE: 61 % dintre cetățenii României utilizează regulat internetul, față de 81 %, media UE.
 • În ceea ce privește competențele digitale de bază, suntem încă la jumătate fașă de media UE.
 • Procentul tinerilor  între 20 și 29 de ani care dețin o diplomă de licență în științe, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) a scăzut de la 16,6% la 14,4%. În UE media este 19,1%.
 • Există în continuare un decalaj semnificativ între nevoile pieței și oferta universităților. În prezent, sunt acoperite doar aproximativ 20 % din nevoile pieței și există un deficit considerabil de profesori STEM, în mediul academic.


Descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului:

Dezvoltarea competențelor digitale ale locuitorilor municipiului, indiferent de vârstă, pe  baza cooperării mediului universitar, mediului de afaceri și a administrației locale prin:

 • Educație digitală (seniori, copii, elevi etc.): Familiarizarea cetățenilor cu serviciile digitale disponibile în municipiu
 • Centru de promovare prin mijloace digitale
 • Workshopuri
 • Hackatons
 • Organizare de ateliere pe teme digitale pentru generarea de idei (incubator de idei)
 • Activități educaționale pentru elevi (Școala Altfel)
 • Concursuri pentru copii
 • InfoPoint (Informare, promovare, educare, altele)
 • Punct de întâlnire, de socializare
 • Coder dojo (cluburi de programare relaxate şi distractive)
 • Antreprenoriat
 • Activități de brainstorming


Localizarea proiectului:

Zona Podgoria – Parcul Pădurice, în spatele lacului (sau echivalent în zona centrală)


Durata proiectului:

18 luni


Beneficiarii proiectului:

Beneficiari direcți:

 • locuitorii municipiului, indiferent de vârstă, dornici să își îmbunătățească abilitățile de utilizare a tehnologiei digitale

Beneficiari indirecți:

 • mediul economic, prin creșterea competențelor digitale ale potențialilor angajați și asigurarea unui mediu propice dezvoltării tehnologiei și cercetării tehnologice
 • administrația locală, prin creșterea ponderii utilizării serviciilor digitale pe care le pune la dispoziția cetățenilor.


Buget estimat:

80.000 Euro


Modul în care inițiatorul doreşte să se implice în proiect:

Coordonare/colaborare.


Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • Obținere și recondiționare vagon tramvai sau identificarea și obținerea unui spațiu echivalent;
 • Obținerea aprobărilor și autorizațiilor necesare
 • Dotarea cu facilitățile necesare:
  • Instalații digitale informative si interactive;
  • Calculatoare și software aferent;
  • Cablare și accesorii;

 • Mobilier;
  • Pc/Kiosk;
  • Videoproiector;
 • Branșare electricitate, internet, instalație aer condiționat și alte utilități necesare;
 • Asigurarea resursei umane – pe bază de voluntariat și/sau personal angajat.


Inițiatorul propunerii de proiect

Nume si prenume:

Prof. univ. Dr. Mariana Nagy


Galerie

1029

6734