Regulament

Bugetarea Participativă Arad


1. CINE POATE DEPUNE PROIECTE

Cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Arad şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

Depunerea unui proiect, se va putea face online prin intermediul site-ului primăriei Arad sau offline prin completarea unor formulare tipărite care se vor găsi la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Arad (B-dul Revoluţiei nr.73 – Palatul Cenad, camera 5). După completare, acestea vor fi trimise Primăriei Arad prin poștă (cu menţiunea pe plic: “Bugetare Participativă Arad”) sau pot fi aduse tot la Serviciul Relaţii cu Publicul. Proiectele depuse offline vor fi încărcate pe platforma online de un operator al Primăriei, după ce aceste proiecte vor fi analizate de comisiile de specialitate ale primăriei Arad.

Persoanele care vor utiliza platforma online a bugetării participative, acceptă termenii şi condiţiile în care aceasta funcţionează.


2. CARE SUNT DOMENIILE PENTRU CARE POT FI DEPUSE PROIECTE 

Primăria municipiului Arad propune următoarele domenii de interes:

 1. Domeniul Regenerare urbană – Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației. Tema: Parcări sigure pentru biciclete şi cărucioare. Buget: 150.000 euro.
 2. Domeniul Regenerare urbană – Spații verzi. Tema: Scuaruri şi terenuri disponibile pentru regenerare. Buget: 150.000 euro.
 3. Domeniul Regenerare urbană -Locuri de joacă. Tema: Terenuri disponibile pentru realizarea unor locuri de joacă/Îmbunătăţire calitativă a locurilor de joacă existente. Buget: 150.000 euro.
 4. Domeniul Amenajare spații de recreere. Tema: Amenajare skate parc. Buget: 250.000 euro.
 5. Domeniul Amenajare spații de recreere. Tema: Amenajare parc destinat sportului şi mişcării în aer liber (aparate de fitness în aer liber). Buget: 80.000 euro.
 6. Domeniul Amenajare spaţii publice. Tema: Piaţa Catedralei. Buget: 50.000 euro.
 7. Infrastructură culturală şi educaţională. Tema: Artă neconvenţională – invităm artiştii stradali să identifice spaţii care pot prinde viaţă şi mai ales culoare. Buget: 30.000 euro.
 8. Infrastructură culturală şi educaţională. Tema: Hărţi turistice ale Municipiului Arad – Descoperă Aradul turistic (harta obiectivelor turistice din oraş). Buget: 30.000 euro. Tema: Hărţi turistice ale Municipiului Arad – Bine aţi venit în Arad! – (hartă a unităţilor de cazare, restaurante, cluburi, etc.). Buget: 30.000 euro.
 9. Digitalizare. Buget: 80.000 euro.


3. CARE ESTE BUGETUL ALOCAT DE MUNICIPIUL ARAD

În anul 2019, în Bugetul general de venituri şi cheltuieli a Municipiului Arad, va fi prevăzută suma de 4.640.000 lei (aproximativ 1 milion de euro) reprezentând finanţarea proiectelor din cadrul procesului de bugetare participativă, iar pentru fiecare domeniu în parte, valoarea maximă de finanţare a acestor proiecte va fi cea stabilită în buget. Bugetul pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în valoarea maximă a bugetului pe domeniu.4. CARE SUNT PROIECTELE ELIGIBILE 

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Arad, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
 2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Arad şi care vizează un spaţiu public, deschis, aflat în proprietatea Municipiului Arad, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor (nu sunt eligibile proiecte care propun dotări/amenajări în incinta clădirilor administrate de instituții publice);
 3. să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;
 4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 5. să fie delimitate zonal;
 6. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui domeniu;
 7. să se încadreze în domeniile prevazute în prezentul Regulament.5. CUM TREBUIE SĂ FIE PROIECTELE 

Proiectele propuse trebuie să fie clare, concise astfel încât implementarea lor să fie ușor de realizat.

Prioritatea proiectelor pentru finanțare este stabilită în funcție de votul cetăţenilor. În acest sens mesajul / descrierea proiectelor trebuie să fie ușor de înțeles pentru ceilalți participanți la acest proces.

Proiectele, care vor fi depuse online, pot fi însoțite de imagini, schițe, descrieri detaliate, în format pdf, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, cu o dimensiune maximă de 25 MB, a tuturor fisierelor aferente proiectului, (detalii privind formatul fișierelor și modul de transmitere, veți găsi pe Formularul de depunere OnLine de pe site-ul primăriei Arad).6. CUM VOR FI VALIDATE PROIECTELE 

Municipiul Arad va realiza o analiză a proiectelor depuse.

Reprezentanții primăriei pot solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea, în cazul în care situaţia o impune. De asemenea, reprezentanții primăriei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.

Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot.

Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Arad.

În momentul în care un proiect este validat de Comisia de specilitate, fiind considerat eligibil, acesta va trece în următoarea etapă a procesului de bugetare participativă, respectiv “Votul”.7. CUM SE VOTEAZĂ 

Fiecare persoană poate vota pentru oricare din proiectele eligibile care vor apărea pe platforma OnLine, și de asemenea pentru oricâte categorii dorește, cu mențiunea că are la dispoziție un singur vot pe zi / categorie.

La finalul etapei de vot se va realiza o ierarhizare a proiectelelor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Vor fi finanţate proiectele care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament, în ordinea stabilită în urma etapei de voting, până la epuizarea bugetului alocat pentru fiecare domeniu în parte.8. CARE ESTE CALENDARUL BUGETĂRII PARTICIPATIVE 

 • 19.12.2018 – Lansarea Regulamentului și a modulului OnLine de depunere a proiectelor
 • 19.12.2018 – 29.03.2019 – Depunerea proiectelor. Fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu).
 • 30.03.2019 – 02.05.2019 – Verificarea proiectelor depuse de către Primărie

Proiectele propuse vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Arad. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate primi, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.

 • 03.05.2019 – 31.05.2019 – Voting on-line. Pe toată durata lunii aprilie cetăţenii sunt invitaţi să voteze proiectele eligibile.
 • 01.06. 2019 – Afişarea proiectelor câştigătoare.


Notă: Calendarul va putea suferi modificări, care vor fi aduse la cunoștință publică în timp util.TERMENI ȘI CONDIȚII 

Prin folosirea platformei, acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către Primăria Arad, fără o notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.

Platforma poate fi utilizată exclusiv de către cetățenii Municipiului Arad.

Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte, pentru datele sale.

Municipiul Arad își rezervă dreptul de a nu publica proiectele care prezintă conținut neadecvat, injurios sau de natură să lezeze demnitatea persoanelor, ori să afecteze în orice mod viața privată a unor persoane sau categorii de persoane.

Municipiul Arad își rezervă dreptul de a elimina conturile multiple create de către o singură persoană, fără notificarea prealabilă a acesteia.

Prin utilizarea platformei sunteți de acord cu Prelucrarea de către Primăria Arad a datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresă, adresă de email, număr de telefon). Primăria Arad asigură confidențialitatea datelor dumneavoastră, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

Prin utilizarea platformei sunteți de acord ca proiectele depuse de dumneavoastră să fie afișate publicului larg.

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin Municipiului Arad și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia.

Proiectele și orice documente încărcate devin proprietatea Municipiului Arad și pot fi reutilizate în mod liber de către acesta.